Algemeen:


Voordat de tafel dichtging is de elektrische installatie met ringleidingen aangelegd.


De meterkast bestaat uit 8 transformators.

Code Vermogen Doel Aanvulling
T1 150W Rijspanning H0 baan Power7  booster module
T2 52W Wissels Powermodule
T3 150W Voeding voor de Seinen  
T4 52W Rijspanning H0e baan en voeding IntelliBox  
V1 52W Verlichtingsgroep1  
V2 52W Verlichtingsgroep2  
V3 52W Verlichtingsgroep3  
V4 52W Verlichtingsgroep4  

 

 

De Meterkast:

In de “meterkast”, een groot schot, opgehangen/ bevestigd aan twee tafelpoten, in de naaste omgeving van de computer, zijn de volgende onderdelen opgenomen:

Vier verlichtingstransformatoren - Temsi 202 – (4 x 52 VA)

 • Voor de aparte voeding van de 4 verlichtingsgroepen. De nulpolen van deze vier trafo’s zijn met elkaar verbonden. Hierbij is het van belang dat de trafo’s juist zijn gepolariseerd. Wanneer de uitgangsspanning 16 volt is, zal er tussen de twee pluspolen bij een juiste polarisatie en doorverbonden nulpolen geen spanning meer zijn. Tussen +16V en +16V zit immers geen spanningsverschil. Bij een verkeerde polarisatie is er een spanningsverschil van 32 volt. Wanneer de 220V stekker van één van beide trafo’s wordt omgedraaid, is dit probleem verholpen. Deze procedure wordt per trafo herhaald. De juiste stand van de vier 220V stekkers van de trafo’s zijn op de stekkerdoos gemarkeerd.

Twee Baanspanning transformatoren – Viessmann 5201 (150 VA):

 • De eerste verzorgt de spanning die nodig is voor aansturing van:
  De Uhlenbrock booster Power7. Deze krachtbron (7 ampere) zal voldoende zijn voor de baanspanning voor het aansturen van de tegelijkrijdende locomotieven op het HO gedeelte plus voor de binnenverlichting van de rijtuigen.
 • De tweede verzorgt de spanning die nodig is voor het seinen circuit. In elk van de 56 seinen zitten weliswaar 3 leds, die weinig stroom verbruiken, echter ze worden onafhankelijk geschakeld via 14 schakeldecoders DR4018 van Digirails. Elke led heeft een eigen weerstand om op 20V  te kunnen branden. Per led plus weerstand heb je in de praktijk toch 1 VA nodig.


Twee Wisselaansturing transformatoren – Viessmann 5200 (52 VA):

 • Omdat Fleischmann magneetartikelen wel 2A stroom kunnen trekken is het beter om deze spanning te leveren via een aparte trafo. Daarmee worden spanningsvallen op de baanspanning (schokkend rijgedrag) voorkomen. iTrain zorgt er voor dat de magneetartikelen, ook meerdere wissels in één wisselstraat, altijd na elkaar (per stuk) worden aangestuurd. Een trafo met het vermogen van 52VA samen met de Viessmann 5215 Powermodule is daarom voldoende, ook bij een grote baan. Deze powermodule zorgt voor een pulsversterking bij de korte piekbelastingen.
 • Een tweede Wisselaansturing transformator is nodig voor aansturing van primair de Uhlenbrock Intellibox. De Intellibox stuurt via een loconet-kabel de Power7 booster aan maar levert zelf ook stroom (3,5 Ampere) voor de baanspanning voor het aansturen van de tegelijkrijdende locomotieven op het HOe bergspoor-gedeelte plus voor de binnenverlichting van de rijtuigen

Ringleidingen:

 • Ring1 en 2 (aders 1 en 2):
  Voeding BaanBezet H0

 • Ring3 en 4 (aders 1 en 2):
  Voedng BaanBezet H0e

 • Ring1 en 3 (aders 3 en 4):
  Aansturing Wissels (11 modules)

 • Ring2 en 4 (aders 3 en 4):
  Aansturing Seinen (14 modules)

 • Ring 5:
  UTP kabel met 14 modules

 • Ring6 (nog niet aangelegd):
  4 aders voor 4 verlichtingcircuits.


Schematisch ziet dit er als volgt uit (klik op de tekening om uit te vergroten) :

Elektrische Installatie