Zie en lees hier hoe we het hebben uitgevoerd:

  1. Het eerste spant links van de railspiraal met toegang tot de opstelsporen.


  2. De tweede


  3. De derde


  4. De vierde


  5. De vijfde  en de zesde



  6. De zevende


  7. en voorkant dicht...


  8. Een doorkijkje


  9. ... en nog een


  10. Het achtste spant


  11. De negende en tiende


  12. De elfde


  13. Spant 12, 13 en 14


  14. ... en dicht.


  15. Een overzicht



  16. Het eerste spant over het railspiraal


  17. Het tweede en derde spant over het spiraal


  18. Het vierde spant over het spiraal


  19. Het vijfde spant rechts van het spiraal.


  20. ... en dicht.