Tot nu toe waren (op het Internet) alleen de spanten over de lange zijde zichtbaar. We hebben gemerkt dat toeschouwers die dit bouwsysteem niet kennen er nog weinig tot geen verband in zagen:

De afgelopen periode hebben we flink kunnen doorbouwen aan de spanten aan de rechter en linker zijde en daarover heen de eerste opbouw. Deze eerste opbouw laat voor het eerst de verbanden zien en maakt zichtbaar hoe de sporen zullen lopen.

In het artikel over de station sporen bij het hoofdstation Bonn is beschreven hoe door een ontwerpfout een en ander fout dreigde te lopen. Om er zeker van te zijn dat het daar opgeloste probleem niet zou doorwerken in deze fase is eerst de halve boog aangelegd, die de station sporen met de eerste klim-baan verbind. Omdat de rails op een gemonteerde boog op de tafel niet te bevestigen is (hier kom je namelijk niet meer bij) is deze boog eerst los voorbereid en pas in tweede instantie met rails en al gemonteerd.

Om de juiste plaats te kunnen bepalen van de volgende boog met meegebogen wissels aan de rechter zijde is de klim-baan ook eerst aangelegd. Nu wordt het voordeel merkbaar van de lange voorbereidingen. Doordat de spanten met uitsparingen zo exact zijn berekend en getekend, past alles nu als een bouwpakket in elkaar. De spoorbodems worden namelijk uitgezaagd van de platen triplex waarop het sporenplan op ware grootte was uitgetekend. (Zie foto's in Baanontwerp op ware grootte).

Hierna zijn we verder gegaan met het bouwen van de spanten aan de rechter en aan de linkerzijde. Bij het maken van de opbouw bleek weer het voordeel van de uitgebreide voorbereidingen. Door het uitzagen van de platen op de getekende rode zaaglijnen, viel een en ander passend over de spanten.

Zie en lees hier hoe we het hebben uitgevoerd:

  1. De halve boog, die de station-sporen verbindt met het achterliggende klimspoor, wordt apart voorbereid.


  2. De aansluiting en codering van de bedrading wordt ook voorbereid, voordat de halve boog wordt geplaatst.


  3. De boog is geplaatst. Nu is ook zichtbaar waarom de voorbereiding eerst extern gebeurde. Nu zou je er niet meer bij kunnen.


  4. De houten bodem van het klimspoor wordt in het spant gezet en gelijmd. Door de voorbereide spanten met uitsparingen, ligt het spoor meteen in de goede helling.


  5. De uitwendige spanten voor de rechterzijde zijn gezet.


  6. Het eerste spant wordt er ingezet.


  7. Het tweede spant wordt er ingezet.


  8. Het derde spant wordt er ingezet.


  9. Het vierde spant wordt er ingezet. De contouren van de baan worden nu zichtbaar.


  10. Niet te vergeten de hulpspanten aan de zij- en kopse- kanten van de baan. De boog die hierover gaat kan niet zweven...


  11. Nu werpt de lange voorbereiding zijn vruchten af. De rode lijnen zijn de zaaglijnen...


  12. ... en zie het past precies. We konden het niet nalaten de toekomstige plaatst van het kasteel "Falkenstein" alvast te laten zien.


  13. Links achter moeten nog een paar hulpspanten worden gemonteerd...


  14. Een kijkje van achter de schermen. Nu is het stukje spiraal nog zichtbaar.  15. Hier moet het vakwerkdorp komen met een toeristisch bergspoortje naar het kasteel (schaal H0e)  16. Ook de uitwendige spanten van de linkerzijde zijn geplaatst.  17. Met het eerste spant erin  18. Het tweede..


  19. En de derde en de vierde  20. Ook hiervoor werd de voorbereide plaat uitgezaagd, ook deze paste precies. Hier komt het industriegebied met een klein rangeergedeelte en onder aan de rotswand een kade met een kleine (vissers)haven.  21. Een totaalbeeld. Doordat de spanten nu verbonden zijn, krijg je al een betere beeld hoe het gaat worden.


  22. Nog een laatste kijkje op de opstelsporen, voordat ook dit gedeelte dicht gaat. Bovenop komt het bergdorp met een stationnetje aan het bergspoor (schaal HOe)

 

Wat nu aan ruwbouw nog resteert, zijn de spanten van de stad. Echter dit zullen we pas maken als de aanleg van de rails is afgerond, inclusief het testrijden.